Pagini

duminică, 3 aprilie 2011

NOMENCLATOR COD-uri CAEN 2008

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0220 - Exploatarea forestieră
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0311 - Pescuitul maritim
0312 -Pescuitul în ape dulci
0321 - Acvacultura maritimă
0322 - Acvacultura în ape dulci
0811- Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
0891 -- Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
0899 - Alte activităţi extractive n.c.a. (azbest, asfalt natural, roci asfaltice, etc)
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 -Prelucrarea şi conservarea peştelui,
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. (conservarea fructelor şi legumelor,congelarea, uscarea, ambalarea în cutii de conserve, etc)
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de
patiserie
1073 -Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 -Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (supe şi ciorbe, miere artificială şi caramel,sandviciuri, pizza proaspătă (necoaptă), etc)
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 -Fabricarea vinurilor din struguri
1103- Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 - Fabricarea berii
1106 - Fabricarea malţului
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1200 - Fabricarea produselor din tutun
1310 - Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 - Producţia de ţesături
1330 - Finisarea materialelor textile
1391- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 - Fabricarea de covoare şi mochete
1394 - Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 - Fabricarea de textile neţesute şi confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 - Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. (etichete, ecusoane, a dantelei, etc)
1411 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. (îmbrăcăminte pentru sugari, pălării, şepci, articole de blană pentru acoperit capul, etc)
1420 - Fabricarea articolelor din blană
1431 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 - Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 - Fabricarea încălţămintei
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. (etichete, cofraje de ouă, fabricarea hîrtiei, a cartonului de filtu, etc)
1811 - Tipărirea ziarelor
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a. (cărţi, broşuri, reviste şi periodica care apar mai puţin de 4 ori pe săptămână, etichete şi plăcuţ metalice, etc)
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2012 - Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază (obţinere apei distilate, calcinarea piritelor de fier, etc)
2015 - Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 - Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 - Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 - Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 - Fabricarea cleiurilor
2053 - Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a preparatelor chimice de uz tipografic, activi pentru cimenturi, etc)
2060 - Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2211 - Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2221- Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2311 - Fabricarea sticlei plate
2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 - Fabricarea de produse refractare
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343- Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. (vase şi recipiente din ceramică folosite pentru transport sau ambalat)
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365- Fabricarea produselor din azbociment
2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 -Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (izolanţi fonici, vată minerală, etc)
2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 - Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431 - Tragere la rece a barelor
2433 - Producţia de profile obţinute la rece
2434 -Trefilarea firelor la rece
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 - Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 - Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 - Operaţiuni de mecanică generală
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2572- Fabricarea articolelor de feronerie
2573 - Fabricarea uneltelor
2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 - Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (farfurii, oale, ibrice, bureţi de sîrmă, clopote, etc.)
2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 - Fabricarea altor componente electronice
2620 - Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 - Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 - Producţia de ceasuri
2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 - Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 - Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2720 - Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 - Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2811- Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 - Fabricarea de motoare hidraulice
2813 - Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 - Fabricarea de articole de robinetărie
2815 - Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821-- Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 - Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. (maşini de spălat şi uscat, generatoare de gaz, etc)
2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. (fabricarea de maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului , maşini care utilizează laserul, etc.)
2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892- Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. (fabricarea de maşini de uscat pentru lemn, celuloză, hîrtie, carton, maşini de imprimat şi legat cărţi, etc.)
2920 - Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 -Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3020 - Fabricarea materialului rulant
3099 - Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. (vehicule tractate manual : cărucioare, sănii, etc şi a vehiculelor cu tracţiune animală : sănii, căruţe, etc.)
3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. (canapele, fotolii, scaune, bănci pentru grădină, etc)
3212 - Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213- Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 - Fabricarea articolelor pentru sport
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3291 - Fabricarea măturilor şi periilor
3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. )echipamente de protecţie, veste de salvare, din plută, coşuri de flori, umbrele, lumânări, candele, articole surpriză, etc.)
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea maşinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3315- Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316- Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (reparea şi întreţinerea locomotivelor şi a vagoanelor de cale ferată, repararea şaretelor şi a căruţelor cu tracţiune animală)
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase
3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3831- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a. (unităţi sportive în aer liber, parcelarea terenurilor cu îmbunătăţirea acestora – adăugarea de drumuri, infrastructuri, etc.)
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339- Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. (construcţii de fundaţii, fixare piloni, forarea puţurilor de apă, zidării din cărămidă şi piatră, lucrări de izolaţii şi hidroizolaţii, etc)
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semifabricate
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613- Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615- Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 -Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 -Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 -Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 -Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare (materiale plastice in formă primara, cauciuc, hirtie în vrac, pietre preţioase, etc.)
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
4719 -Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 -Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
4742 -Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor,carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4759- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763- Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777- Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779- Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. (servicii de transport cu autobuze de mare distanţă, pe bază de grafic, curse charter, transport cu autobuze şcolare, etc.)
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5222 -Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224- Manipulări
5229 -Alte activităţi anexe transporturilor (expedierea mărfurilor, activităţi ale agenţilor vamali, organizarea operaţiunilor de transport rutier, maritim, etc.)
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 -Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530- Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a. (servicii de catering industrial, cantine şi bufeturi pentru diverse instituţii)
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editarea de ghiduri,compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 - Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 - Proiecţia de filme cinematografice
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. (servicii de informaţie telefonică bazată pe calculator, servicii de căutare a informaţiilor pe bază de tarif sau contract, etc)
6810 -Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 - Activităţi de arhitectură
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
7211 -Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 - Activităţi de design specializat
7420 - Activităţi fotografice
7430 -Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (activităţi de brokeraj pentru întreprinderi, pentru brevete, prognoză a vremii, activităţi de evaluare, altele decât pt. Bunuri imobiliare şi asigurări, consultanţă în probleme de mediu, agronomie, activităţi de citire a contoarelor de gaze, apa, electricitate, etc)
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7721- Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
7722 - Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. (închirierea altor bunuri gospodăreşti sa personale către gospodării sau întreprinderi cum ar fi : textile, încălţăminte, mobilă, bijuterii, etc.)
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
7739 - Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 -Activităţi specializate de curăţenie
8129 --Alte activităţi de curăţenie
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8292- Activităţi de ambalare
8553- Şcoli de conducere (pilotaj)
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. (cursuri de pregătire şi perfectionare, de verificare a cunoştinţelor profesionale , altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 - 8553)
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 - Activităţi de creaţie artistică
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9311 - Activităţi ale bazelor sportive
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
9313 -Activităţi ale centrelor de fitness
9319 - Alte activităţi sportive (organizarea evenimentelor sportive, activităţi ale ligilor sportive, ale ghizilor montani, gestionarea rezervaţiilor pentru pescuitul şi vânătoarea sportivă)
9321- Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. (activitati ale parcurilor recreative, fără cazare, exploatarea pârtiilor de ski, activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea cabinelor de baie, vestiare, scaune, umbrele,etc.)
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 -Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casa şi grădină
9523- Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524- Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. (biciclete, îmbrăcăminte, instrumente muzicale, jucării, acordarea pianelor, recondiţionarea cărţilor, etc.)
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 - Activităţi de întreţinere corporală
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. (servicii de escortă, servicii ale agenţiilor matrimoniale, ale studiourilor de tatuaj şi piersing, servicii de îngrijire a animalelor de companie, exploatarea maşinilor şi aparatelor care oferă servicii personale pe bază de monede adică : cântare, cabine fotografice, etc.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu