Pagini

joi, 7 aprilie 2011

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind înscrierea sau modificarea emblemei unei persoane juridice SRL:


  1. Cererea de înregistrare (original);
  2. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării emblemei (original);
  3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic sau, după caz, actul modificator al actului constitutiv care cuprinde descrierea emblemei şi macheta acesteia, original (inclusă în act);
  4. Actul constitutiv actualizat cu macheta emblemei in original inclusă în act.
  5. Macheta emblemei, în 2 exemplare (original);
  6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu