Pagini

miercuri, 6 aprilie 2011

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND EXPERIENȚA PROFESIONALĂ conf.O.U. 44/2008

                     ..............................................................., cetăţean român, nascut in mun. ..................., jud. ................, la data de ...................... domiciliat în mun....................., jud ................., str. ............................, nr........., ap........., identificat prin CI seria ...... nr. .................., eliberata de Pol. Mun......................... la data de ......................., CNP ................................ declară pe proprie răspundere că dețin experienţă profesională, necesară pentru a desfăşura activitatea economică pentru care solicit autorizaţia și desfăşor activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile mele profesionale ; declar că nu am suferit nici o condamnare penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare,de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal , îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi apărării împotriva incendiilor şi cerinţele reglementărilor specifice protecţiei consumatorului pentru activitatea desfăşurată, precum şi normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piaţă şi îndeplinirea calităţii de întreprinzător persoană fizică la „...............................................” PFA.                                                                      Semnătura,
                                               ........................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu