Pagini

luni, 4 aprilie 2011

Model ÎMPUTERNICIRE SRL

NR. …………/…………..

IMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C. …………………… S.R.L., cu sediul in localitatea …………….., str. ………….. nr. ……, bl. ….., sc. …., ap. ….., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………… sub nr. J…/…../……., CUI …….., reprezentata de …………………………….., nascut la data de ………………………. in ………………….., Jud. ………………, domiciliat in ……………….., str. ……………….. nr. …………, bl…………, sc. ………., ap. …………, Jud. …………….., in calitate de administrator prin prezenta il/o imputernicesc pe domnul/ doamna …………………., domiciliat/a in …………….., str. …………… nr. ………., bl. ………, sc. …….., ap. ………, CNP ………………., CI seria …… nr. ……….. eliberata la data de ……………….., pentru ca in numele meu si in contul societatii sus mentionate sa indeplineasca toate formalitatile necesare la Oficiul Registrului Comertului ...................... pentru .............................................................................................................................................................................. si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni, semnatura sa fiindu-mi opozabila atat mie cat si tertilor.Administrator,
…………………………………….

5 comentarii: