Pagini

luni, 4 aprilie 2011

ACTELE NECESARE PENTRU SCHIMBARE SEDIU PFA/II/IF

1.Cerere tip + declaraţia pe propria răspundere model 3 conf. Art.17 din L.359/2004- semnate de titular
2.Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului – în original
3.Certificat Constatator L 359/2004 - în original
4.Documente (în original sau copie legalizată) care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional / punctelor de lucru precum : extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile, adeverinţa de la Primărie pentru sediile profesionale stabilite în mediul rural,contract de închiriere ,comodat sau declaratie în cazul în care proprietarii sunt rude de gradul I cu titularul - cu precizare expresă pentru sediu profesional ,certificat de moştenitor, contract de vînzare cumpărare,sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, acordul coproprietarilor dacă este cazul, precum şi acordul asociaţiei de proprietari şi vecinilor direct afectaţi - pentru imobilele colective.
5.Dovada de Unicitate(Registrul Comertului ,în cazul în care nu o fost facută la nivel național)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu