Pagini

joi, 7 aprilie 2011

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificare denumirii SRL:    * Cererea de înregistrare (original);
     * Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
  *Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor  acţionarilor/decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
     * Certificatul de înregistrare (original);
     * Actul constitutiv actualizat;
     * Dacă este cazul:
- Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori;
- Avizele prealabile prevăzute de legile speciale,certificat constatator (original);
- Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu